Pretovarni most L1530i/L1330i

pretovarna-rampa2

NovoDock 1330i
Hidraulična utovarna rampa sa preklopnim produžetkom u čeličnom ramu može biti postavljena ispred zgrade i može da služi kao osnova za utovarni dok. Integrisan I-VISION kontrolni mehanizam čini ovu rampu veoma pogodnom i sigurnom za korišćenje. Kao i svi ostali Green proizvodi, NOVODOCK P 1300i smanjuje troškove redukcijom emisije CO2,a ostvaruje se i ušteda energije do 70%. U ovom paketu moguće je dobiti bio ulje na zahtev, bez dodatnih troškova. Takođe, boja koja se koristi je neškodljiva za okolinu.
Ovo rešenje utovarne rampe je izuzetno jer nije skupo u izvođenju i kombinuje se sa odličnom tehnologijom kontrole korišćenja. Rampa može da bude postavljena u odnosu na objekat pod različitim uglovima: 900, 750, 600, 450, 1050, 1200, 1350.

 

 

Novodock 1530i
Fleksibilno rešenje za utovar, Novo Dock H 1500i nudi varijabilan koncept za korišćenje rampi sa teleskopskim produžetkom. Utovarni dok može biti postavljen upravno na zgradu, ili pod uglom za ograničen prostor, nudeći dodatni skladišni prostor unutar zgrade. Kao i svi ostali Green proizvodi, Novo Dock P 1500 smanjuje troškove redukcijom emisije CO2 a ostvaruje se i ušteda energije do 70%. U ovom paketu moguće je dobiti bio ulje na zahtev, bez dodatnih troškova. Takođe, boja koja se koristi je neškodljiva za okolinu.

Detaljne informacije (download)

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike L1530i L1330i
Nosivost (EN1398): 60 kN 60 kN
Dužina klapne: 500/1000 400
Nominalna dužina (mm): 2000, 2500(2440), 3000, 3500, 4000, 4500 2000, 2500(2440), 3000, 3500, 4000, 4500
Nominalna širina (mm): 2000, 2250, 2100, 2250 1750, 2000, 2250
Širina platforme (mm): 3300, 3500 3300, 3500
Dubina za ugradnju
700 do 2500 mm dužine do 3000 mm dužine
800 3000 mm dužine 3500 mm dužine
900 preko 3500 mm dužine preko 4000 mm dužine

Standardne boje

ral-5010
ral-7016
ral-9005
boje

Opcione boje

 

Kompletna konstrukcija je plastificirana u boju po izboru kupca u skladu sa RAL standardom.

Elektrostatičko farbanje radi sa najsavremenijom opremom i sirovinama. Sredstva za pripremu i odmašćivanje su garantovanog kvaliteta iz proizvodnog asortimana HENKEL-Nemačka. Prah za plastifikaciju takođe je sa garantovanim kvalitetom, proizvođača TIGER-Austrija, IGP-Švajcarska idr.