Potapajući stubići FAAC

j200f

J200 F

 

Fiksni stubić FAAC J200 F ne zahtjeva mnogo pripremnih radova prije instalacije, kao ni kabliranja, te je mnogo jednostavan za ugradnju. ide u kombinaciji sa stubićem FAAC J200 HA i tako zajedno daju isti estetski izgled.

Fiksni stub se u većini slučajeva koristi i sam, a u slučajevima da je potrebno zatvoriti prilaz za auta, ili kao iznad navedeno, u kombinaciji sa automatskim stubom.

 

Više...

J200 HA

 

Automatski potapajući stubić model FAAC J200 HA, posebno je namjenjen za regulaciju i kontrolu saobraćaja u privatnim posjedima, garantirajući inteligentnu kontrolu prolaza, a istovremeni zadržavajući estetski izgled. Stubić se može aktivirati putem daljinskog, bezkontaktne kartice, induktivne petlje itd.

 

Više...

j200
j275f

J275 F

 

Fiksni stubić FAAC J275 F ne zahtjeva mnogo pripremnih radova prije instalacije, kao ni kabliranja, te je mnogo jednostavan za ugradnju. ide u kombinaciji sa stubićem FAAC J275 HA i tako zajedno daju isti estetski izgled.

 

Više...

J275 HA

 

Fiksni stubić FAAC J200 F ne zahtjeva mnogo pripremnih radova prije instalacije, kao ni kabliranja, te je mnogo jednostavan za ugradnju. ide u kombinaciji sa stubićem FAAC J200 HA i tako zajedno daju isti estetski izgled.

 

j275f
j355f

J355 M30-P1 F

 

Fiksni stub FAAC J355 HA M30-F dizajniran je i prosao je virtualni test AST M F 2656-07 za upotrebu na osjetiljivim područjima kao što su ambasade, aerodromi, konzulati, banke itd.

 

Više...

J355 M30-P1 HA

 

Automatski potapajući stub FAAC J355 HA M30-P1 dizajniran je i testiran (certificiran) za upotrebu na osjetiljivim područjima kao što su ambasade, aerodromi, konzulati, banke itd. Ovaj tip stubića daje ogromnu sigurnost.

 

Više...

j355