faac-390

Ugrađeni graničnici pri otvaranju i zatvaranju
Kompaktan i elegantan dizajn
Baterija za rad pri nestanku struje dostupna (opcijska oprema)
Nova kontrolna ploča sa virtuelnim enkoderom
Nova kontrolna ploča sa virtuelnim enkoderom E024
Jednostavna montaža
Kontrolna ploča ugrađena u motoru 391E

Standardna oprema

foto-celije

Fotoćelije

lampa

Lampa

daljinski

Daljinski

prijemnik

Prijemnik

elektronika

Elektronika

Detaljne informacije (download)